FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.06.05.

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az általános környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, illetve közbeszerzési feladatok kapcsán rendszeresen tájékoztassuk szakmai kérdésekben. Hírleveleink kiküldésével elsősorban a vonatkozó feladatokra kívánjuk felhívni a figyelmet, illetve az érintett Kollégák munkáját szeretnénk segíteni.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 5.§ (8) bekezdés alapján a városok települési önkormányzatai monitoring rendszer kiépítésével és működtetésével figyelemmel kísérik a közigazgatási területen lévő talajvíz mennyiségi és minőségi állapotát, különösen a nem pontszerű (diffúz) szennyezőforrásokból származó szennyezés hatására kialakult állapotot.

A Kormányrendelet 20.§ (7) bekezdés alapján a települési önkormányzat a település belterületére a földtani közeg és a felszín alatti víz további terhelésének megszüntetésére a Kvt. 46. §-a szerinti környezetvédelmi program keretében:

a) alprogramot dolgoz ki, amelyet szabályozással, saját beruházással, illetve beruházások ösztönzésével valósít meg, illetve segít elő;

b) belterületi állattartás esetén figyelemmel kíséri a külön jogszabályban meghatározott jó mezőgazdasági gyakorlat szabályainak alkalmazását, és ennek megvalósítását a rendelet hatálybalépését követő egy éven belül helyi állattartási rendelet megalkotásával, meglévő rendeletek esetén három éven belüli felülvizsgálatával is segíti.

Figyelemmel a hulladékgazdálkodás területén várható változásokra (lásd: települési hulladék elkülönített gyűjtésének további támogatása), kérem engedje meg, hogy tisztelettel felhívjam szíves figyelmét arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 36. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat közmeghallgatást tart a települési hulladék elkülönített gyűjtésének bevezetésével kapcsolatos döntések meghozatala előtt.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § rendelkezései alapján a levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió