FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.06.10.   -   Képviselőtestületi döntések

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy rendszeres hírlevelünk keretében felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra:

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 46. § (1) bekezdés e.) pontja alapján a települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A Kvtv. 51.§ (3) bekezdése alapján a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

A vonatkozó képviselő-testületi döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdés alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A vonatkozó képviselő-testületi döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió