FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.06.18.   -   Ipari területek fejlesztése II.

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra.

- Megjelent a Kormány 1400/2015. (VI. 15.) Korm. határozata az egyes ipari területek fejlesztésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről. (MK 81. szám)

A kormányhatározat tartalma alapján a Kormány - többek között - felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett helyi önkormányzatok közreműködésével mérje fel a már működő ipari és innovációs területekhez kapcsolódó bővítési, fejlesztési igényeket és terveket, illetve felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot az ipari és innovációs területek fejlesztésében történő állami szerepvállalás szervezeti, strukturális kereteinek létrehozására, továbbá az ipari és innovációs területekhez kapcsolódó területbővítésre.

Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy a fentiek vonatkozásában vállaljuka fejlesztési feladatok során jelentkező környezetvédelmi szempontok felmérését, a hatósági, lakossági egyeztetésben történő közreműködést annak érdekében, hogy önkormányzatuk beruházásokkal kapcsolatos tervei megvalósuljanak.

A kormányhatározat elérhető (Ipari területek fejlesztéséről szóló kormányhatározat megnevezéssel): http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 46. § (1) bekezdés e.) pontja alapján a települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.

A Kvtv. 51.§ (3) bekezdése alapján a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.

A vonatkozó képviselő-testületi döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdés alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

A vonatkozó képviselő-testületi döntés formája: határozat a beszámoló elfogadásáról.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió