FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.06.29.   -   Veszélyes üzemek

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 27. § (1)-(1a) bekezdések alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek megvalósítását, jelentős változtatását, megszüntetését, illetve azok veszélyességi övezeti határait fel kell tüntetni a településszerkezeti tervben. A veszélyességi övezeten belüli fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet, a polgármester feladatát és hatáskörét a biztonsági követelmények figyelembevételével külön jogszabály határozza meg.

A településszerkezeti terv módosításának költségeit az üzemeltető viseli.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 8. § (1)-(2) bekezdése alapján a felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője a Kormányrendelet 3. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztonsági jelentést; az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője a 4. mellékletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelő biztonsági elemzést készít, és az abban foglaltak szerint köteles működni. A biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben az üzemeltető bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével és annak hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, valamint azt az üzemi szervezeti és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.

A Kormányrendelet 12.§ (2) bekezdése alapján a hatóság a védendő adatokat nem tartalmazó biztonsági jelentést vagy biztonsági elemzést nyilvános betekintés céljából megküldi a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatásai által veszélyeztetett település polgármesterének, a fővárosban a főpolgármesternek is.

Meg kívánom jegyezni, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem alatt értjük az egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egészét, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben - ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is - veszélyes anyagok vannak jelen a vonatkozó törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy felső küszöbértékűnek minősül.

A veszélyes üzemek adatbázisa, azaz

- alsó küszöbértékű veszélyes üzemek,

- felső küszöbértékű veszélyes üzemek,

- küszöbérték alatti üzemek,

- veszélyes üzemek térképes megjelenítése elérhető az alábbi oldalon:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_vuzem_index

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió