FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.07.29.   -   Civil szervezetek és környezetvédelem

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy - hozzánk intézett kérdések alapján - felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § rendelkezései alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő, a hatásterületen működő egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.

A szervezet joga továbbá, hogy tagsága érdekeit képviselve

- közreműködjön a működési vagy tevékenységi területét érintő területfejlesztési, területrendezési tervek és környezetvédelmi programok kidolgozásában;

- véleményezze a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit;

- véleményezze - a külön jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve - a működési vagy tevékenységi területét érintő, környezeti vizsgálatra kötelezett terv, illetve program tervezetét és környezeti értékelését.

A szervezet a 98.§ (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogának (véleményezi a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit) érvényesítése érdekében a jogszabályt előkészítő minisztériumnál, illetve települési önkormányzatnál jelenti be véleményezési igényét.

A miniszterek évente - december 31-ig - a következő évre tervezett környezettel kapcsolatos jogszabályaik cím szerinti jegyzékét megküldik a környezetvédelemért felelős miniszternek, aki azt közzéteszi a tárca hivatalos lapjában. A települési önkormányzatok az általuk kiadni szándékozott ilyen jogszabályokról a helyben szokásos módon adnak tájékoztatást.

Tisztelettel utalni kívánunk még a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírt partnerségi egyeztetés szabályaira, különös tekintettel a fentiekre.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió