FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.07.31.   -   Hulladékpapír

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy a 2016. évi költségvetés bevételeinek összeállítása, valamint környezetünk védelme érdekében felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra, különös tekintettel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58.§ (1) bekezdésben foglalt önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozására.

Általánosságban megállapítható, hogy az összes önkormányzati költségvetésnek csupán egyharmada származik állami támogatásból, a többi az önkormányzatok saját bevétele.

Az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozása érdekében szeretnénk szíves figyelmét felhívni az adott település lakossága, a helyi önkormányzat és intézményei, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában keletkező hulladékpapír hasznosítására, a keletkező iratok megsemmisítésére.

Meg kívánjuk jegyezni, hogy az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért (a selejtezett iratanyag biztonsági előírások szerinti megsemmisítésének végrehajtatásáért), a szervezeti, működési és ügyrendi szabályok, az alkalmazott informatikai eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, felügyeletéért a közfeladatot ellátó szerv vezetője felelős.

Tekintettel a fentiekre kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy vállalkozásunk vállalja olyan koncepciók kidolgozását, amely a fentiek szerint keletkező hulladékpapír hasznosítására, illetve megsemmisítésére irányul, figyelemmel a vonatkozó iratkezelési szabályokra.

A célunk az, hogy egyrészt településüket bevételhez jutassuk, másrészt a környezet védelme érdekében az önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozását elősegítsük.

Amennyiben ajánlatunkban foglaltak találkoznak az Önök elképzeléseivel, készséggel állunk rendelkezésükre.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió