FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.10.05.   -   Településrendezés felülvizsgálata közbesz. tv

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy tárgyi ügyben felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra.

- Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 45.§ (2) bekezdése utal a 2012. december 31-én hatályban lévő településrendezési eszközök felülvizsgálatára.

Kérem engedjék meg, hogy a helyzetfeltáró munkarészek tekintetében, a környezetvédelemre (és településüzemeltetésre) vonatkozó anyagok elkészítése kapcsán felajánljuk közreműködésünket.

- Megjelent a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény. Ennek kapcsán különösen az alábbiakra híjuk fel szíves figyelmüket.

Az ajánlatkérőnek már a közbeszerzési eljárás előkészítése során törekednie kell a magas minőségű teljesítés feltételeinek biztosítására, a környezet – beszerzés tárgyára tekintettel biztosítható – védelmére. (Tv. 28.§ (1) bekezdés.)


Az ajánlatkérő köteles az eljárást megindító felhívásban meghatározni azt a szempontot vagy szempontokat, amelyek alapján a számára – az adott esetben szociális, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is – gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot kiválasztja (a továbbiakban: értékelési szempontok). (Tv. 76.§ (1) bekezdés.)

Az ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket határozhat meg. Az ilyen szerződéses feltételeket az eljárást megindító felhívásban fel kell tüntetni, a részletes feltételek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban is megadhatóak. (Tv. 132.§ (1) bekezdés.)

Célszerű a fentieket átgondolni az alábbi közbeszerzési szakterületeken:

 • hulladékgazdálkodás,
 • energiagazdálkodás,
 • általános környezetvédelem,
 • helyi közösségi közlekedés,
 • települési csapadékvíz-gazdálkodás,
 • kommunális szennyvízkezelés,
 • önkormányzati intézmények kivitelezése, felújítása,
 • helyi önkormányzati utak kivitelezése, felújítása,
 • helyi közétkeztetés biztosítása,
 • tárgyi eszközök beszerzése,
 • hazai és uniós pályázatok előkészítése és megvalósítása.
 • Kérem engedjék meg, hogy a fentiek kapcsán felajánljuk közreműködésünket.

  További kellemes napot kívánok!

  Üdvözlettel,
  Dr. Varga Balázs
  Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió