FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.10.14.   -   Hulladékégetés II.

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy tárgyi ügyben az alábbiakról tájékoztassuk.

Az eddigi ismertek alapján központi, kormányzati törekvés, hogy a folyamatosan betelő hulladéklerakók helyett hulladékégetők is létesüljenek.

A hulladékégetők esetleges megépítésével kapcsolatban különösen hangsúlyoznánk a várható környezeti hatások felmérését, különös tekintettel a "kritikusnak" nevezhető nitrogén-dioxidra, a felszíni és feszín alatti vizek védelmére, illetve magára a vízrendezési kérdésekre.

Meg kívánjuk még jegyezni, hogy a hulladékégetés maradékai a salak, pernye és a filter-por. Ezen hulladékok alapvetően veszélyes hulladékok, melyeket a környezet szennyezését kizáró módon kell elhelyezni.

Figyelemmel a fentiekre egyrészt utalni kívánunk arra, hogy a környezetvédelmi programnak - többek között - tartalmaznia kell a településihulladék-gazdálkodással, az energiagazdálkodással kapcsolatos kérdéseket, másrészt tisztelettel felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy vállalkozásunk a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés b./ pont, valamint 48/E.§ (5) bekezdés alapján vállalja önálló, vagy együttes települési környezetvédelmi program elkészítését annak érdekében, hogy az érintett települések megvizsgálják a fenti elképzelések helyi környezetre gyakorolt hatását és szabályozzák annak megvalósíthatóságát.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió