FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.11.02.   -   Ár- és belvíz alapon történő besorolás (települések)

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy a téli időjárásra tekintettel, tárgyi ügyben az alábbiakról tájékoztassuk.

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a település:

a) erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elönthet;

b) közepesen veszélyeztetett „B” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren fekszik, és amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd;

c) enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, ha nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.

A települések besorolás szerinti jegyzékét a hivatkozott Rendelet melléklete tartalmazza, amely elérhető az alábbi oldalon:

http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/167_11-12-11.pdf

A Rendelet melléklete szerinti települések jegyzékét, valamint azok ár- és belvíz veszélyeztetettségi besorolását szükség szerint (így például védőképesség megváltozása esetén), de legalább 5 évenként, a Wtv. és a végrehajtási rendeletek keretei között felül kell vizsgálni.

Tekintettel a fentiekre utalni kívánunk arra, hogy az adott települést érintő környezetvédelmi program keretében, az érintett Vízügyi Igazgatósággal egyeztetve ismételten átgondolásra kerülhet a települési csapadékvíz-gazdálkodással, valamint az ár- és belvízgazdálkodással kapcsolatos kérdések köre.

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió