FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.11.13.   -   Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem, Balatonnal kapcsolatos beruházások

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakról tájékoztassuk.

Megjelent T/7397. számú törvényjavaslat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról.

A törvényjavaslat - többek között - meghatározza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat fogalmát és tartalmát, utal a helyi közszolgáltatót, a települési önkormányzatot, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosát érintő adatszolgáltatásra, a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletalkotására (lásd: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban.). A 2016. április 1-jét követően megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a települési önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési engedéllyel vagy megfelelőségi véleménnyel.

További részletek az alábbi oldalon olvashatóak:

http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/177_11-47-50.pdf

Megjelent a T/7395. számú törvényjavaslat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról.

Az önkormányzati jogalkotást igénylő zajvédelemi feladatok jelenleg széttagoltan, több törvényben jelennek meg. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításával a törvényi szabályozást igénylő önkormányzati zajvédelmi feladatok egy jogszabályban, a környezetvédelmi törvényben kapnak helyet. A módosítással egyértelművé válik továbbá, hogy a Margitsziget vonatkozásában a fővárosi önkormányzat alkothat helyi zajvédelmi rendeletet.

További részletek az alábbi oldalon olvashatóak:

http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/178_12-15-30.pdf

Megjelent a 1821/2015. (XI. 12.) Korm. határozat a Balaton Területfejlesztési Koncepció (2014–2030) és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program elfogadásáról, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a 2014–2020-as uniós és hazai forrásokból megvalósuló beruházásokról.

A hivatkozott kormányhatározat az alábbi oldalon olvasható:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15171.pdf

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió