FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.11.23.   -   Levegőminőség mérése

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakról tájékoztassuk.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3-5. § rendelkezései alapján a levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés alapján Magyarország területén az országos légszennyezettség értékelése érdekében a levegőterheltségi szintet és a légszennyezettségi határértékek betartását az OLM (Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat) vizsgálja.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9.§ (1a) bekezdése alapján a Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont (a továbbiakban: LRK) javaslatot tesz az OLM automata mérőállomásainak, a manuális mérési pontoknak és az éves mintavételi program mintavételi pontjainak a helyére, amelyet a környezetvédelemért felelős miniszter jóváhagy.

Az LRK minden évben elkészíti hazánk levegőminőségének értékelését az automata és a manuális mérőhálózat adatai alapján, illetve a PM10 mintavételi program keretében vizsgált összetevőkre vonatkozóan is (PM10 frakcióban található egyes nehézfémek, PAH vegyületek).

Figyelemmel az előbbiekre, kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy a 2014. évi levegőminőség értékelése (az automata mérőállomások adatai alapján) elérhető az alábbi oldalon.

http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/180_19-23-51.pdf

További kellemes napot kívánok!

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió