FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2015.12.21.   -   Hulladékká vált gépjárművekről

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy tárgyi ügyben az alábbiakról tájékoztassuk.

A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1)-(3) bekezdése alapján a gyártó a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben és a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelően - az anyag- és alkatrész-beszállítóival együttműködve - a leghatékonyabb megoldással biztosítja, hogy a veszélyes összetevőkre és az alkatrészek jelölésére, valamint a bontásra vonatkozó információ az érintett gazdasági szereplők és a fogyasztók számára elérhető és megismerhető legyen.

A gyártó

  1. a gépjárművek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevőik azonosításához szükséges adatokról;
  2. a gépjárművek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevőik újrahasználhatóságáról;
  3. a hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevőik hasznosíthatóságáról;
  4. a hulladékká vált gépjárművek kezeléséről - különös tekintettel a gépjárművekből származó folyadékok eltávolítására és a bontásra;
  5. a hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik, tartozékaik, összetevőik újrahasználatának előkészítéséhez, valamint hasznosításához alkalmazott művelet és technológia leghatékonyabb megoldással történő fejlesztéséről; valamint
  6. az ártalmatlanítandó hulladékmennyiség csökkentése, továbbá a hasznosítás - különösen az anyagában történő hasznosítás - és a hasznosítási arányok növelése terén elért eredményekről az érintett gazdasági szereplőket és a fogyasztókat tájékoztatja, a tájékoztatást elérhetővé teszi, és azt az új gépjárművek forgalmazásának esetében a termékismertetőben szerepelteti.

A gyártó és a forgalmazó az új vagy a használt gépjármű értékesítésekor a fogyasztót tájékoztatja arról, hogy a gépjármű hulladékká válása esetén hol és milyen feltételekkel végzik annak átvételét, a bontási átvételi igazolás kiállítását és a hulladékká vált gépjármű bontását. Az erre vonatkozó információt minden gépjármű-tulajdonos és lehetséges fogyasztó számára nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

A Kormányrendelet 11. § (1)-(3) bekezdése alapján a gépjármű tulajdonosa a forgalomból véglegesen kivonni szándékozott gépjárművet - a meghatározott kivétellel - a gyártónak, a forgalmazónak vagy a bontónak átadja, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladékká vált gépjármű kezelését a tulajdonos hulladékgazdálkodási engedély birtokában maga végzi.

Ha az olyan gépjármű gyártója, amelyből a hulladékká vált gépjármű képződött, magyarországi székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, vagy tevékenységével felhagyott, illetve ha a gyártó megszűnt, a gépjármű tulajdonosa a gépjárművet kizárólag a bontónak adhatja át kezelésre.

A gépjármű forgalomból történő végleges kivonásának ténye a gépjármű nyilvántartásba kizárólag azt követően vezethető be, hogy a hulladékká vált gépjárművet a tulajdonos a gyártónak, forgalmazónak vagy a bontónak átadta, az átadás tényét igazoló, a közlekedési hatóság által kiállított bontási átvételi igazolást mindkét érintett fél aláírta, és az igazolással a gépjármű tulajdonosa a végleges kivonást a közlekedési igazgatási hatóságnál kérelmezi.

A hivatkozott Kormányrendelet az alábbi oldalon olvasható:

http://www.szantoestarsa.hu/dokumentumok/192_10-58-13.pdf

Környezetvédelmi tárgyú hírleveleinket az alábbi oldalon olvashatja:

http://www.absoluteconsulting.hu/hirlevel.html

Közbeszerzési tevékenységünkről az alábbi oldalon olvashat:

http://www.absoluteconsulting.hu/kozbeszerzes.html

Elérhetőség: kornyezetvedelem@absoluteconsulting.hu

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió