FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2016.01.29.   -   Hulladéklerakó rekultivációs kötelezettsége

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

Társaságunk vállalja települési környezetvédelmi program, illetve "Hulladékgazdálkodási koncepció" kidolgozását/felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az a hazai és uniós pályázatoknak, a Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015-2020. év), az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2014-2020. év), valamint közszolgáltatás ellentételezésével kapcsolatos finanszírozási rendszer előírásainak megfeleljen, különös tekintettel az Európai Unió Bizottság 2012/21/EU sz. határozatára, amely az EK szerződés 106. cikke (2) bekezdése alkalmazhatósága szempontjából szabályozza az ún. általános gazdasági érdekű (közszolgáltatások) szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt önkormányzati támogatásait.

Hivatkozva Irodánkhoz érkezett egyes kérdésekre tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15.§ (4) bekezdése alapján, ha a hulladéklerakó egészének vagy egy részének rekultivációjára a környezetvédelmi hatóság hivatalból indít eljárást, az üzemeltetőt, ennek hiányában a terület tulajdonosát részleges környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezi. A részleges környezetvédelmi felülvizsgálatot a rekultiváció követelményeire tekintettel kell elvégezni, és a rekultivációs tervet a részleges környezetvédelmi felülvizsgálat alapján, a 4. számú mellékletben meghatározott követelmények szerint kell elkészíteni.

Figyelemmel az előbbiekre, álláspontunk alapján az ingatlan tulajdonosának kötelezése teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra és rekultivációs terv benyújtására jogszerű, ha a szennyező maga a terület tulajdonosának jogelődje, és a hulladéklerakó üzemelése már megszűnt, így üzemeltető nincs.

A hivatkozott ingatlan jogi helyzetének további rendezése kapcsán célszerű a fentieket figyelembe venni.

Környezetvédelmi tárgyú hírleveleinket az alábbi oldalon olvashatja:

http://www.absoluteconsulting.hu/hirlevel.html

Közbeszerzési tevékenységünkről az alábbi oldalon olvashat:

http://www.absoluteconsulting.hu/kozbeszerzes.html

Elérhetőség: kornyezetvedelem@absoluteconsulting.hu

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió