FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2016.02.04.   -   Hulladékgazdálkodási létesítmények

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

Korábbi hírlevelünkben jeleztük, hogy társaságunk vállalja települési környezetvédelmi program, illetve hulladékgazdálkodási koncepció kidolgozását/felülvizsgálatát.

Az előbbiekre tekintettel számos kérdés érkezett irodánkhoz azzal kapcsolatban, hogy 2016. április 1. naptól milyen rendelkezések vonatkoznak a települési önkormányzatok és az önkormányzatok társulásai tulajdonában álló hulladékgazdálkodási létesítményekre, eszközökre, vagyonelemekre.

A fentiek kapcsán utalni kívánunk a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. törvény 2016. április 1. napon hatályos 1.§ (9) bekezdésére, amely alapján a települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket - ha nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre - a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában álló hulladékgazdálkodási rendszerek azon fejlesztését, amely az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a 32/A. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nyilatkozat birtokában kezdheti meg.

Környezetvédelmi tárgyú hírleveleinket az alábbi oldalon olvashatja:

http://www.absoluteconsulting.hu/hirlevel.html

Közbeszerzési tevékenységünkről az alábbi oldalon olvashat:

http://www.absoluteconsulting.hu/kozbeszerzes.html

Elérhetőség: kornyezetvedelem@absoluteconsulting.hu

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió