FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2016.02.15.   -   Környezetvédelmi program hulladékgazdálkodási koncepció Orsz. Hull. Közsz. Terv

Tisztelt Ügyfelünk!

Hivatkozva a korábbi hírleveleinkkel összefüggésben Irodánkhoz érkezett kérdésekre kérem engedje meg, hogy a környezetvédelmi program, illetve a hulladékgazdálkodási koncepció kapcsán az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 46.§ (1) bekezdés b./ pontja alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet képviselő-testülete hagy jóvá.

A Kvtv. 48/E. § (1) bekezdés h./ pontja alapján a települési környezetvédelmi programnak a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban - a 48/B. § (2) bekezdésben foglaltakon túl - tartalmaznia kell a településihulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat és előírásokat.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. törvény (továbbiakban: Törvény) - 2016. április 1. napon hatályos - 1.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a közszolgáltatási terület határait az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban.

A Törvény 1.§ (16) bekezdése alapján az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben, amelyet első alkalommal 2016. március 31-ig kell kidolgozni, meg kell határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fejlesztésének irányait; a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat; az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét.

Tekintettel a fentiekre, valamint a Nemzeti Környezetvédelmi Program (2015-2020. év), illetve az Országos Hulladékgazdálkodási Terv (2014-2020. év) rendelkezéseire, célszerű az adott település településihulladék-gazdálkodással kapcsolatos feladatainak átgondolása.

Ennek komplex módja a környezetvédelmi program (az ebben meghatározott intézkedési terv összeállításával együtt), célirányos megvalósítása a hulladékgazdálkodási koncepció.

Amennyiben sikerült érdeklődését felkeltenünk, kérem forduljon hozzánk bizalommal, kérje meg ajánlatunkat.

Környezetvédelmi tárgyú hírleveleinket az alábbi oldalon olvashatja:

http://www.absoluteconsulting.hu/hirlevel.html

Közbeszerzési tevékenységünkről az alábbi oldalon olvashat:

http://www.absoluteconsulting.hu/kozbeszerzes.html

Elérhetőség: kornyezetvedelem@absoluteconsulting.hu

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió