FAIL (the browser should render some flash content, not this).Hírlevelek listája

2016.03.21.   -   Szennyvíz begyűjtése közbeszerzés

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy az alábbiakra felhívjuk szíves figyelmét.

- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H. § (1) bekezdés alapján a közszolgáltató köteles a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolást készíteni, és azt a tárgyévet követő év március 31-ig a települési önkormányzatnak benyújtani. (A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás.)

- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § rendelkezése alapján a levegővédelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell.

- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42. § (1)-(4) bekezdése alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

A közbeszerzési, beszerzési terv összeállítása érdekében kérjük gondoljon a Zöld beszerzési/közbeszerzési stratégia elkészítésére is!

Környezetvédelmi tárgyú hírleveleinket az alábbi oldalon olvashatja:

http://www.absoluteconsulting.hu/hirlevel.html

Közbeszerzési tevékenységünkről az alábbi oldalon olvashat:

http://www.absoluteconsulting.hu/kozbeszerzes.html

Elérhetőség: kornyezetvedelem@absoluteconsulting.hu

Üdvözlettel,
Dr. Varga Balázs
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió