FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Az önkormányzatok és különböző gazdálkodó szervezetek részéről megnyilvánuló igény indította Társaságunkat arra, hogy az államigazgatási, közigazgatási és a vállalkozói szférában szerzett tapasztalatokra támaszkodva az alábbi speciális területekre fókuszálva alakítsuk ki szolgáltatásainkat:

Közbeszerzési tanácsadás

.
közbeszerzési igények felmérése;
.
a szervezet átvilágítása;
.
beszerzési szabályzat és terv készítése;
. közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása;
. szerződések előkészítése, a szerződések teljesítésének felügyelete,

Környezetvédelmi tanácsadás

Terület- és
településfejlesztési tanácsadás

.
Terület- és településfejlesztési koncepciók, valamint stratégiai és operatív programok készítése.
.
Ipari parkok és vállalkozási övezetek megvalósíthatósági, gazdaságossági és fejlesztési tanulmányainak készítése.
.
Terület- és településfejlesztési programokhoz kötődő kommunikációs, és PR tanácsadás.


Környezetvédelmi tanácsadás


 • Környezetvédelmi program megalkotása.
  Környezetvédelmi program intézkedési tervének megvalósítása.
  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvtv.) 46.§ (1) bekezdés b./ pont.
 • Hulladékgazdálkodási koncepció kidolgozása.
  Települési hulladékgazdálkodási feladatok ellátásában történő közreműködés.
  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13.§ (1) bekezdés 19./ pont.
 • Helyi környezet- és természetvédelemi feladatok ellátása.
  Önkormányzati társulások környezetvédelmi feladatainak ellátása a települési környezetvédelmi alap, illetve az önkormányzatok talajterhelési díj bevételének terhére.
  Mötv. 13.§ (1) bekezdés 11./ pont.
 • A település belterületére a földtani közeg és a felszín alatti víz további terhelésének megszüntetésére az 1995. évi LIII. törvény 46. §-a szerinti környezetvédelmi program keretében alprogram kidolgozása.
  A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20.§ (7) bekezdése alapján.
 • Monitoring rendszer kiépítése és működtetése annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a közigazgatási területen lévő talajvíz mennyiségi és minőségi állapotát, különösen a nem pontszerű (diffúz) szennyező forrásokból származó szennyezés hatására kialakult állapotot.
  A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5.§ (8) bekezdése alapján.
 • Az adott települést támogatva közreműködés (az országos és területi) hulladékgazdálkodási terv és a megelőzési program előkészítésében.
  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 75.§ (2) bekezdés alapján.
 • Települési fejlesztések környezetvédelmi szempontból történő előkészítése a vonatkozó jogszabályok alapján.
  Kvtv. 46.§ (1) bekezdés f./ pont.

Környezetvédelmi program

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés b./ pontja alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a meghatározott szempontok szerint, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése) hagy jóvá.


A környezetvédelmi programnak része - többek között - a településihulladék-gazdálkodással, az energiagazdálkodással kapcsolatos rendelkezések, ahogy a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedések (különösen a folyamatban lévő, illetve az előirányzott fejlesztésekkel és a működtetéssel kapcsolatos feladatok), valamint azok megvalósításának ütemezése.


A környezetvédelmi programnak, illetve intézkedési tervének célja, hogy meghatározza a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, az intézkedések végrehajtásának, valamint az előző eszközök alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével.


Amiben mások vagyunk: Nem részterületekre koncentrálunk, az alapok felépítésében igyekszünk segíteni a településeket. A környezetvédelmi programon belül a célok azonosítása, majd a szükséges intézkedések meghatározása, illetve a pályázatokra történő felkészítés a célunk. Az előbbiek alapján juthatunk el egyes területeken (települési hulladék-gazdálkodással, energiagazdálkodással, a környezeti neveléssel, tájékoztatással, a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatok és előírások, stb.) a konkrét intézkedésekhez, felmérésekhez, tervezési feladatokhoz, illetve a kalkulálható pályázati lehetőségekhez.
Absolute Consulting. © 2007 • Minden jog fenntartva. • Készítette: Horizon Webstúdió